AZÎZİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AZÎZİYYE

العزيزية
bk. DÎRÎNÎ
Rifâiyye tarikatının Azîziyye kolunun kurucusu, tefsir, fıkıh, kelâm âlimi, mutasavvıf-şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER