BAHŞEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAHŞEL

بحشل
BAHŞEL
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.06.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahsel
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "BAHŞEL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bahsel (26.06.2022).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Pirinç sattığı, başka bir rivayete göre ise Rezzâzîn (pirinççiler) mahallesinde oturduğu için Rezzâz lakabıyla anılır. “Zenci” mânasına gelen Bahşel lakabını ne sebeple aldığı bilinmemektedir. Anne tarafından dedesi olan muhaddis Vehb b. Bakıyye, ayrıca Muhammed b. Ebân el-Vâsıtî, Muhammed b. Sabbâh el-Cercerâî gibi muhaddislerden hadis okudu. Kaynaklar kendisinden hâfızası kuvvetli, güvenilir ve muteber bir hadisçi olarak bahsederler.

Bahşel’in Vâsıt şehri tarihine dair olan Târîḫu Vâsıṭ adlı eseri Korkîs Avvâd tarafından neşredilmiştir (Bağdad 1967, Beyrut 1986). Müellif bu eserinde Vâsıt ve çevresinin ilk devir tarihi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Vâsıt’la ilgili din bilginleriyle hadis râvilerini tabakalara ayırmakta, kronolojik sıra ile her biri hakkında bilgi vermekte ve rivayet ettikleri hadisleri sıralamaktadır. Eserde ilk tabakayı Vâsıt’a gelen ashâb-ı kirâm teşkil etmektedir. Târîḫu Vâsıṭ, râvilerin güvenilirliklerini tesbit etmek açısından hadis âlimleri için çok önemli bir kaynaktır.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 127-128.

, XIII, 553.

a.mlf., , II, 664.

a.mlf., , I, 211.

, I, 388.

, s. 289.

, I, 309.

, I, 218.

, II, 210.

, I, 210.

, I, 298.

, II, 253.

F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 94, 166, 484.

a.mlf., “Baḥs̲h̲al”, , I, 949.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 520 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER