BAKARA - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAKARA

بقرة
Müellif:
BAKARA
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 15.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bakara
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "BAKARA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bakara (15.06.2024).
Kopyalama metni

Mutasavvıflarca nefis, boğazlanması gereken bir kurban kabul edilir. Kurban koç (kebş), sığır (bakara) ve deveden (bedene) olabilir. Bünyesindeki süflî arzulardan kurtulma mertebesine henüz gelmemiş olan ve riyâzet kabiliyeti bulunmayan nefse “kebş”, bu mertebeye erişen nefse “bakara”, seyrüsülûke girerek, sülûkün menzil ve merhalelerini kateden nefse de “bedene” denir.


BİBLİYOGRAFYA

, “baḳara” md.

İbnü’l-Arabî, Iṣṭılâḥâtü’ṣ-ṣûfiyye, Kahire 1981, s. 36-38.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 525 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER