BÂKİ KULU - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂKİ KULU

bk. BAŞBÂKİ KULU
Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya tahsili ile görevli âmir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER