BÂNET SÜÂD - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂNET SÜÂD

bk. KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Kâ‘b b. Züheyr’in (ö. 24/645 [?]) Hz. Peygamber’e sunduğu ünlü kasidesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER