BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocalarından
NÖLDEKE, Theodor
Alman şarkiyatçısı.
Öğrencilerinden
BOROVKOV, Aleksandr Konstantinoviç
Rus asıllı Türkolog.
Öğrencilerinden
KRAČKOVSKIJ, Ignatij Julianovič
Rus şarkiyatçısı.
Öğrencilerinden
KONONOV, Andrey Nikolayeviç
Rus Türkologu.
Öğrencilerinden
POPPE, Nicholas N.
Alman asıllı Rus Altayist, Mongolist ve Türkolog.
Öğrencilerinden
SAMOYLOVIÇ, Aleksandr Nikolaeviç
Rus şarkiyatçısı.
Makalesinin yayımlandığı dergilerden
Der ISLAM
Yayımına 1910 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Makalesinin yayımlandığı dergilerden
MİLLÎ TETEBBÛLAR MECMUASI
1915 yılında beş sayı çıkan ilmî dergi.
Eserinin bazı kısımlarını yayımladığı isim
GERDÎZÎ
Zeynü’l-aḫbâr adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
Risalesini yayımladığı isim
KÂŞÎ
Uluğ Bey’in ilmî çevresine mensup matematikçi ve astronom.
Eserini ilave ve düzeltmelerle Rusça’ya tercüme ettiği isim
LANE-POOLE, Stanley
İngiliz şarkiyatçısı.
Eserinin bazı kısımlarını yayımladığı isim
NESEFÎ, Necmeddin
Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir, kelâmcı.
Tanıştığı isimlerden
ÇOBANZÂDE, Bekir Sıtkı
Türk dili ve Türk lehçeleri âlimi, şair.
Tanıştığı isimlerden
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Tanıştığı isimlerden
TOGAN, Ahmet Zeki Velidi
Türk tarihçisi.
Tanıştığı isimlerden
UBEYDULLİN, Aziz
Türk-Tatar tarihçisi, edebiyatçı.
Eserini Türkçe’ye tercüme ederek yayımlayan isim
EREN, Hasan
Türk dili uzmanı ve bilim adamı.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isimlerden
KURAT, Akdes Nimet
Türk tarihçisi.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isimlerden
YILDIZ, Hakkı Dursun
Türk-İslâm tarihçisi.
Eserini İngilizce’ye tercüme etmesine yardım eden isim
GIBB, Sir Hamilton Alexander Roskeen
İslâm tarihi ve Arap edebiyatı sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
Makalesini Almanca’ya tercüme ederek yayımlayan isimlerden
BECKER, Carl Heinrich
Alman şarkiyatçısı ve devlet adamı.
Makalesini Almanca’ya tercüme ederek yayımlayan isimlerden
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Çalışmasını Türkçe’ye tercüme ederek yayımlayan isim
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
Çalışmasını Almanca’ya tercüme ederek yayımlayan isim
HINZ, Walther
Alman şarkiyatçısı.
Hakkında araştırma yaptığı isimlerden
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Hakkında araştırma yaptığı isimlerden
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Hakkında araştırma yaptığı isimlerden
ULUĞ BEY
Matematikçi ve astronomi âlimi, Timurlu hükümdarı (1447-1449).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER