BAYKARA, Ahmed Celâleddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAYKARA, Ahmed Celâleddin

bk. AHMED CELÂLEDDİN DEDE
Galata Mevlevîhânesi’nin son şeyhi, şair ve mûsikişinas.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER