BEDRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDRİYYE

bk. ÂDİLİYYE
Ebû Ömer Bedreddîn Muhammed b. Ömer el-Âdilî el-Abbâsî’ye (ö. 970/1562) nisbet edilen bir tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER