BEHCETÎ SEYYİD İBRÂHİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEHCETÎ SEYYİD İBRÂHİM

bk. SİLSİLETÜ’l-ÂSAFİYYE
Behcetî Seyyid İbrâhim’in (ö. 1151/1738’den sonra) Köprülü ailesinden yetişmiş devlet adamlarının biyografilerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER