BEKRİYYE

البكرية
Müellif:
BEKRİYYE
Müellif: YAKUP ÇİÇEK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 10.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bekriyye--sazeliyye
YAKUP ÇİÇEK, "BEKRİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bekriyye--sazeliyye (10.07.2020).
Kopyalama metni

Kurucusu Ebü’l-Mekârim el-Bekrî aynı zamanda Sühreverdiyye, Ebheriyye ve Ekberiyye’den icâzetli olduğundan Bekriyye, anılan tarikatların silsilesini de ihtiva eder. Ebü’l-Mekârim el-Bekrî Hz. Ebû Bekir neslinden olup Ezher’de tefsir, fıkıh ve hadis okutmuştur. Bekrî’nin hayatını geniş şekilde anlatan Harîrîzâde (Tibyân, I, vr. 130b-136b) onun Hz. Peygamber’den bizzat aldığı salât ile babasına ait Ḥizbü’l-fetḥ adlı hizbi ve kendisine ait otuz altı beyitlik “el-Kasîdetü’l-lâmiyye”yi iktibas ederek, gece kalkıp namaz kıldıktan sonra bu kasideyi okuyanın duasının kabul edileceğini söyler (Tibyân, I, vr. 140b; ayrıca bk. BEKRÎ, Ebü’l-Mekârim).


BİBLİYOGRAFYA

, I, vr. 130b-140b.

L. Rinn, Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 271.

, I, 346.

F. de Jong, Turuq and Turuq-Linked, Leiden 1978, s. 10.

Lous Massignon – Tahsin Yazıcı, “Tarikat”, , XII/1, s. 6.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul'da basılan 5. cildinde, 371 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER