BEKRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKRİYYE

البكرية
Müellif:
BEKRİYYE
Müellif: YAKUP ÇİÇEK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 04.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bekriyye--sazeliyye
YAKUP ÇİÇEK, "BEKRİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bekriyye--sazeliyye (04.10.2023).
Kopyalama metni

Kurucusu Ebü’l-Mekârim el-Bekrî aynı zamanda Sühreverdiyye, Ebheriyye ve Ekberiyye’den icâzetli olduğundan Bekriyye, anılan tarikatların silsilesini de ihtiva eder. Ebü’l-Mekârim el-Bekrî Hz. Ebû Bekir neslinden olup Ezher’de tefsir, fıkıh ve hadis okutmuştur. Bekrî’nin hayatını geniş şekilde anlatan Harîrîzâde (Tibyân, I, vr. 130b-136b) onun Hz. Peygamber’den bizzat aldığı salât ile babasına ait Ḥizbü’l-fetḥ adlı hizbi ve kendisine ait otuz altı beyitlik “el-Kasîdetü’l-lâmiyye”yi iktibas ederek, gece kalkıp namaz kıldıktan sonra bu kasideyi okuyanın duasının kabul edileceğini söyler (Tibyân, I, vr. 140b; ayrıca bk. BEKRÎ, Ebü’l-Mekârim).


BİBLİYOGRAFYA

, I, vr. 130b-140b.

L. Rinn, Marabouts et Khouan: Étude sur l’Islam en Algérie, Alger 1884, s. 271.

, I, 346.

F. de Jong, Ṭuruq and Ṭuruq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt, Leiden 1978, s. 10.

Lous Massignon – Tahsin Yazıcı, “Tarikat”, , XII/1, s. 6.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 371 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER