YAKUP ÇİÇEK - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAKUP ÇİÇEK

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKRÎ, Ebü’l-Mekârim
Şâzeliyye tarikatı Vefâiyye kolunun Bekriyye şubesinin kurucusu Mısırlı mutasavvıf.
BEKRİYYE
Şâzeliyye tarikatının Vefâiyye kolunun Ebü’l-Mekârim Muhammed el-Bekrî’ye (ö. 994/1586) nisbet edilen bir şubesi.
FECİR
Güneşin doğmasından önce beliren tan yeri ağarması.
HARÎRÎZÂDE
Tarikatlara dair Tibyânü vesâʾili’l-ḥaḳāʾiḳ adlı ansiklopedik eseriyle tanınan sûfî müellif.
TİBYÂNÜ VESÂİLİ’l-HAKĀİḲ
Harîrîzâde’nin (ö. 1882) tarikatlara dair ansiklopedik eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER