BELHÎ, Ali b. Ahmed - TDV İslâm Ansiklopedisi

BELHÎ, Ali b. Ahmed

علي بن احمد البلخي
Müellif:
BELHÎ, Ali b. Ahmed
Müellif: DİA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 02.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/belhi-ali-b-ahmed
DİA, "BELHÎ, Ali b. Ahmed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/belhi-ali-b-ahmed (02.03.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakta, yalnız eserleriyle tanınmaktadır. Muhtelif yazmaları mevcut olan üç eserinden hiçbiri henüz yayımlanmamıştır. Bazı nüshaları İstanbul kütüphanelerinde de bulunan eserleri şunlardır: 1. Sırrü’l-esrâr fî ḥaḳīḳati’t-tesyîr ve’l-istimrâr (TSMK, Hazine, nr. 486). 2. Kitâbü’l-Medḫal fî ʿilmi’n-nücûm (Kitâbü’l-Medḫal fi’l-aḥkâmi’l-felekiyye) (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1193, Ayasofya, nr. 2702; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799). 3. Kitâbü’l-Ḳırânât (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799/2) (eserleri ve diğer yazmaları hakkında geniş bilgi için bk. Sezgin, VII, 176-177).


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 176-177.

D. Pingree, “ʿAlī b. Aḥmad Balḵī”, , I, 848.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 412 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER