BELHÎ, Ebû Ali - TDV İslâm Ansiklopedisi

BELHÎ, Ebû Ali

أبو علي البلخي
Müellif:
BELHÎ, Ebû Ali
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 20.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/belhi-ebu-ali
ALİ YARDIM, "BELHÎ, Ebû Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/belhi-ebu-ali (20.06.2024).
Kopyalama metni

Ebû Ali el-Belhî diye meşhurdur. İbrâhim b. Yûsuf, Kuteybe b. Saîd, Hediyye b. Abdülvehhâb, Ali b. Hucr gibi Belh ve Merv bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil etti. Kendi bölgesinde ilmini yaydıktan sonra ileri yaşlarında Nîşâbur’a geçti, oradan da Bağdat’a gitti. İbn Kāni‘, Ebû Bekir eş-Şâfiî ve Ciâbî gibi muhaddisler ondan hadis rivayet ettiler.

Zehebî’nin belirttiğine göre (Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, II, 690), senedinde Ebû Ali el-Belhî’nin de bulunduğu hadisler İbn Kāni‘in Muʿcem’inde ve Temmâm b. Muhammed er-Râzî’nin Fevâʾid’inde yer almıştır (bk. Sezgin, I, 188, 220).

Hatîb el-Bağdâdî tarafından övülen Ebû Ali el-Belhî, İslâm dünyasını ve özellikle Bağdat hilâfet merkezini tehdit altında tutan Şiî İsmâiliyye mezhebinin siyasî temsilcileri durumundaki Karmatîler tarafından 295 (908) yılı sonlarında Belh’te şehid edildi. Bu tarih 294 olarak da zikredilmektedir.

Telif ettiği Kitâbü’l-ʿİlel ve Kitâbü’t-Târîḫ adlı iki eseri hakkında bilgi bulunmamaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, X, 93-94.

, VI, 79.

, II, 690.

a.mlf., , XIII, 529-530.

, II, 219.

, I, 188, 220.

, II/1, s. 308-309.

H. Schützinger, “Balḵī, Abū ʿAlī ʿAbd-Allāh”, , III, 598.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 412 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER