BEREFŞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEREFŞAN

بر افشان
BEREFŞAN
Müellif: ALÂEDDİN YAVAŞÇA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 30.05.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/berefsan
ALÂEDDİN YAVAŞÇA, "BEREFŞAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/berefsan (30.05.2023).
Kopyalama metni

Berefşan “şifa dağıtan” mânasına gelen Farsça bir kelimedir. Eldeki bilgilere göre en az 600 yıllık bir geçmişi bulunan, otuz iki zamanlı ve on dört vuruşlu bir büyük usuldür. İki yürük semâi ve çeşitli şekillerdeki beş sofyanın sıralanmasıyla meydana gelmiştir. Şematik gösterilişi şekildeki gibidir.

Büyük formdaki eserlerde çok defa kendi başına kullanılan bu usul, ayrıca 120 zamanlı zencir usulü ile değişik zamanlı darbeyn usullerinin bünyesinde de yer almaktadır. Otuz iki zamanlı hafif ve muhammes adlı diğer usullerden vuruş sayıları ile zayıf ve kuvvetli zamanlarının farklı oluşu bakımından da ayrılmaktadır. Çoğunlukla beste formunda, ayrıca bazı peşrev, kâr, tevşîh ve ilâhilerde kullanılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 137, 282.

Hâşim Bey, Mûsikî Mecmuası, İstanbul 1269, s. 11.

Baron Rodolphe D’erlanger, La Musique Arabe, Paris 1959, VI, 118.

, I, 164.

, II, 83-85; V, 286-287.

, s. 675-676.

Rauf Yektâ, “La Musique Turque”, , V, 3052.

, I, 106.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 486 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER