ALÂEDDİN YAVAŞÇA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂEDDİN YAVAŞÇA

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI
Türk mûsikisi usullerinden.
BEREFŞAN
Türk mûsikisi usullerinden.
BESTE
Türk mûsikisinde bir terim ve bir formun adı.
BESTENİGÂR
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir perde ve basit makamın adı.
BÜZÜRG
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER