BEŞİR AĞA, Hacı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BEŞİR AĞA, Hacı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde Dârüssaâde ağası olarak görev yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Döneminde Dârüssaâde ağası olarak görev yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Yirmi dokuz yıl ağa olarak görev yaptığı yer
DÂRÜSSAÂDE
Genel olarak Topkapı Sarayı’nın Harem kısmına verilen ad.
Yaptığı görevlerden
MUSÂHİB
Osmanlı sarayında padişahın yanında bulunan ve bir nevi danışmanlık yapan görevli.
Yaptığı görevlerden
HAZİNEDAR
Devlet hazinesini veya çeşitli depoları korumakla görevli memur.
Yaptığı görevlerden
ŞEYHÜLHAREM
Mescid-i Harâm ile Mescid-i Nebevî’de ders veren tanınmış âlimlere, buralarda görev yapan hizmetlilerden sorumlu kişilere, ayrıca Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenen kimselere verilen unvan.
Dârüssaâde ağası Süleyman Ağa ile birlikte ikamete mecbur tutulduğu yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Dârüssaâde ağası Süleyman Ağa ile birlikte ikamete mecbur tutulduğu yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Şeyhülharem olarak görevlendirildiği yer
HİCAZ
Arabistan yarımadasında Kızıldeniz’in doğu sahili boyunca uzanan ve Haremeyn ile mîkāt yerlerini içine alan coğrafî bölge.
Türbesinin bulunduğu yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
BEŞİR AĞA KÜLLİYESİ
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılan külliye.
BEŞİR AĞA KÜTÜPHANESİ
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından İstanbul Cağaloğlu’ndaki külliyesinde 1745 yılında kurulan kütüphane.
BEŞİR AĞA KÜTÜPHANESİ
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından Eyüp’teki dârülhadisinde 1735 yılında kurulan kütüphane.
BEŞİR AĞA SEBİLKÜTTÂBI
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından Kahire’de yaptırılan bir sebil ve mektep.
BEŞİR AĞA CAMİİ
Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda XVIII. yüzyılda yapılmış cami.
Vefat ettiğinde hazine odalarında bulunan 150 kitap arasında yer alan ve müellifinin hattıyla olan kitap
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER