BESTENİGÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BESTENİGÂR

BESTENİGÂR
Müellif: ALÂEDDİN YAVAŞÇA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 04.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bestenigar
ALÂEDDİN YAVAŞÇA, "BESTENİGÂR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bestenigar (04.03.2024).
Kopyalama metni

XV. yüzyıldan beri kullanılan eski bir makamdır. Sabâ (nigâr) makamı dizisine, ırak perdesinde segâh dörtlüsünün ilâvesiyle meydana gelir. Donanımına segâh perdesi (si ) ile hicaz perdesi (re ) yazılır. Güçlüleri, sabâ makamının güçlüsü çârgâh ile aynı makamın durağı olan dügâh ve ırak dörtlüsünün tiz durağı olan segâh perdeleri, durağı ise ırak perdesidir. İnici çıkıcı seyreder.

Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin âyîn-i şerifi, Itrî’nin, “Gamzen ki ola sâkı-i çeşm-i siyeh-i mest” mısraı ile başlayan darb-ı fetih usulündeki bestesi ve Nûman Ağa’nın devr-i kebîr usulündeki peşrevi bestenigâr makamının önde gelen örnekleri arasındadır. Bu makam şarkı formunda da büyük rağbet görerek kullanılmış ve Türk mûsikisi repertuvarına zenginlik kazandırmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 160; IV, 236-237.

, s. 73.

, I, 108-109.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 543-544 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER