BİLGİ MECMUASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BİLGİ MECMUASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Müdürü
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Yazarlarından
EMRULLAH EFENDİ
Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif nâzırı.
Yazarlarından
AKÇURA, Yusuf
Türk siyaset adamı, tarihçi ve yazar.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yazarlarından
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Yazarlarından
TURAN, Ali
Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair ve ressam.
Yazarlarından
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Yazarlarından
MÛSÂ KÂZIM EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Yazarlarından
HALİM SABİT ŞİBAY
Son devir din âlimi ve II. Meşrutiyet döneminin önemli yayın organlarından İslâm Mecmuası’nın nâşiri.
Yazarlarından
ADIVAR, Abdülhak Adnan
Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ilim ve fikir adamı.
Yazarlarından
LUTFİ FİKRİ
Hukukçu ve siyaset adamı.
Yazarlarından
SÂLİH ZEKİ
Bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilgini.
Yazarlarından
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Yazarlarından
ARSEVEN, Celâl Esat
Türk sanat tarihinin öncü araştırmacılarından, ansiklopedi yazarı ve ressam.
Yazarlarından
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Yazarlarından
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Yazarlarından
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER