BOLAYIR, Ali Ekrem - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BOLAYIR, Ali Ekrem ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Uzun süre görev yaptığı yer
MÂBEYN-i HÜMÂYUN
Osmanlı sarayında devlet işlerinin görüldüğü mekân.
Yayım kadrosunda yer aldığı dergi
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan haftalık ilmî ve edebî dergi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergilerden
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergilerden
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Eser verdiği edebî tür
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
Arkadaşı
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Edebiyat Fakültesinde birlikte çalıştığı isimlerden
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Edebiyat Fakültesinde birlikte çalıştığı isimlerden
DİLMEN, İbrahim Necmi
Dille ilgili yazıları ve edebiyat tarihine dair eserleriyle tanınan âlim.
Konak toplantılarına katıldığı isim
NİGÂR HANIM
Türk şairi ve yazarı.
Tanıdığı mûsikişinas
RAHMİ BEY
Türk mûsikisi bestekârı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER