BÜCEYRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜCEYRÎ

البجيري
BÜCEYRÎ
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyri
M. YAŞAR KANDEMİR, "BÜCEYRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyri (22.07.2024).
Kopyalama metni

Dedesine nisbetle Büceyrî veya İbn Büceyr diye anılır. 222’de (837) Mâverâünnehir’deki Re’sülkantara (Huşûfegan) köyünde doğdu. Bir muhaddis olan babası Muhammed b. Büceyr ile birlikte devrin birçok ilim merkezini defalarca dolaştılar. Mısır’a vardıklarında bu ülkenin en tanınmış hadis hâfızı olan Ahmed b. Sâlih vefat etmiş olduğu için ondan hadis rivayet edemediler. Bu arada Büceyrî, Îsâ b. Hammâd Zuğbe, Bişr b. Muâz el-Akadî, Amr b. Ali el-Fellâs ve Bündâr gibi hocalardan hadis öğrendi. Kendisinden de Muhammed b. Muhammed b. Sâbir, Muhammed b. Bekir ed-Dihkān, Îsâ b. Mûsâ el-Kisâî gibi muhaddisler hadis rivayet ettiler. Hadis tahsili için yaptığı uzun seyahatleriyle tanınan ve güvenilir bir muhaddis olan Büceyrî’nin tefsir ilmiyle de meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

Büceyrî’nin bilinen tek eseri el-Câmiʿu’l-müsned’dir. Kaynaklarda el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adıyla da anılan eserin yegâne nüshası Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunmaktadır (Hadis, nr. 276, kısım 30). Ayrıca et-Tefsîr adlı bir eseri olduğu nakledilmekte ise de hakkında hiçbir kaynakta bilgi verilmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 89-90.

, II, 374.

, I, 122.

, XIV, 402-404.

a.mlf., , II, 719-720.

, II, 7-8.

, II, 262.

, I, 361.

, I, 780-781.

, VII, 307-308.

, I, 172.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 481 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER