BUGÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUGÜN

Müellif:
BUGÜN
Müellif: EKREM BEKTAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 30.09.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bugun
EKREM BEKTAŞ, "BUGÜN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bugun (30.09.2022).
Kopyalama metni

14 Aralık 1966’da Mehmet Şevket Eygi tarafından kurulmuştur. 6 Mayıs 1969’dan itibaren sahibi Hayrettin Bulut, umumi neşriyat müdürü İsmail Oğuz, yazı işleri müdürü Hilmi Karabel olan gazete kapanıncaya kadar M. Şevket Eygi’nin belirlediği yayın politikasını takip etmiştir. Türkiye’de çok partili hayatın sonucu olarak ortaya çıkan yeni basın dönemi, özellikle 1960’tan sonra muhafazakâr-milliyetçi düşünceye sahip gazete sayısının artmasına da imkân vermiştir. Bu doğrultudaki gazeteler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olan Bugün, beş yıla yaklaşan yayın hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında cereyan eden çeşitli olayları ele alışı ve değerlendirişiyle İslâmî bir hareketin sözcüsü olmaya çalışmış, yayımlandığı tarihlerde alternatif bir güç oluşturan Marksist düşünce ve hareketlere karşı dinî bir cephe meydana getirmeye gayret etmiştir. Tirajı o gün için yüksek sayılan 100.000 rakamına yaklaşan gazetenin başlatıp organize ettiği “toplu sabah namazları” da kamuoyunda yankılar uyandırmıştır. Bugün’ün fikrî muhtevasını da oluşturan M. Ş. Eygi’nin “Günlük” sütununda yayımlanan yazıları aynı zamanda dikkatleri de üzerine çekmiştir. Bu sütunda çıkan “Doğrusu” başlıklı yazıdan dolayı ağır cezada yargılanan M. Ş. Eygi, hakkında verilen mahkûmiyet kararı temyizde iken hac maksadıyla Mekke’ye gitmiş (Ocak 1969) ve birkaç ay kadar Suudi Arabistan, Ürdün ve Lübnan’da kaldıktan sonra Almanya’ya geçmiştir (1969). 1974 genel affına kadar orada oturan Eygi, Bugün’ün sıkıyönetim tarafından kapatıldığı tarihe kadar (1 Mayıs 1971, yıl 5, sayı 1497) yurt dışından yazılar yazmaya ve gazeteyi yönetmeye devam etmiştir. Bir müddet yayımlanamayan, isim hakkı devredildikten sonra ise yeni kadrosuyla çıkan ve yayını halen devam eden gazetenin eski Bugün’le hiçbir ilgisi kalmamıştır.

Bugün’de dikkati çeken bazı yazı serileri de yayımlanmış olup bunların en önemlileri şunlardır: Eşref Edip, “Mehmed Âkif’in Kur’an Tercümesi Meselesinin İç Yüzü”, “Mustafa Kemal Paşa’nın Gönderdiği Gizli Mektup”; Altan Deliorman, “Dün, Bugün, Yarın Bulgaristan Türkleri”; Nail Papatya, “Tarih Boyunca Büyük Zalimler”; Abdülhalim Akkul, “Hac ve Hacılar”; N. Nazif Tepedelenlioğlu, “Sultan Abdülhamid ve Kral Konstantin”; Hüseyin Hilmi Işık, “Ashâb-ı Kirâm”; Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, “Manzum Mesnevi Tercümesi.” Yayın hayatı boyunca Bugün’de yazı yazan başlıca köşe yazarları ise şunlardır: Necip Fazıl Kısakürek, Refik Özdek, İsmail Oğuz, Refik Şevki, Bülent Şeren, Sezgin Sezer, F. Cemal Oğuz Öcal, Ahmet Güner, Sinan Omur, A. Selâmi Tosçuoğlu ve İhsan Cemil Derbent. Ayrıca Ali Genceli “İslâm Âleminden” başlıklı köşesinde devamlı olarak İslâm ülkeleri ve meseleleri üzerine yazılar yazmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Mahir İz, Yılların İzi, İstanbul 1975, s. 375-376.

D. Mehmet Doğan, “Basın”, TDEA, I, 329.

“Eygi, Mehmed Şevket”, a.e., III, 129.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 360-361 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER