EKREM BEKTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EKREM BEKTAŞ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BERGAMALI KADRİ
Müyessiretü’l-ulûm adlı Türkçe dil bilgisi kitabı ile tanınan Osmanlı âlimi.
BEYÂNÜLHAK
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan dinî, edebî, siyasî ve fennî muhtevalı haftalık gazete.
BUGÜN
Yayımlandığı yıllarda Türkiye’de dinî duyarlılığın gelişmesinde önemli tesiri olan günlük siyasî gazete.
CÛDÎ EFENDİ, Muallim
Son devrin tanınmış şair ve muallimlerinden.
EDEBİYYÂT-ı UMÛMİYYE MECMUASI
1916-1919 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan haftalık siyasî, edebî ve ilmî dergi.
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER