BÜSEYSE b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜSEYSE b. AMR

bk. BESBES b. AMR
Bedir Gazvesi’nde keşif kolunda görev yapan sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER