CA‘FERİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CA‘FERİYYE

الجعفرية
bk. CA‘FER b. HARB
Bağdat Mu‘tezilesi’ne bağlı kelâm ve fıkıh âlimi.

bk. CA‘FER b. MÜBEŞŞİR
Bağdat ekolüne bağlı Mu‘tezile kelâmcısı, fakih.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER