ÇANDARLI ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÇANDARLI ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÇANDARLI
XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hânedanı ile birlikte ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nin gelişmesinde rol oynayan bir Türk ailesi.
Babası
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA
İlk Osmanlı vezirlerinden.
Kardeşi
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1421-1429).
Vezîriâzamlığını yaptığı padişah
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Vezîriâzamlığını yaptığı padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Fetret döneminde yanında yer aldığı şehzade
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
Yaptırdığı cami
ALİ PAŞA CAMİİ
Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait bir cami.
Medfun olduğu türbe
ÇANDARLI TÜRBESİ
İznik’te sur dışında iki bölümlü türbe.
Döneminde kurulan ocak
İÇ OĞLANI
Devşirme olarak saraya alınıp çeşitli devlet hizmetleri için yetiştirilen kimse.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Tavsiyesiyle oluşturulan teşkilât
CEREHOR
Selçuklular’da ve özellikle Osmanlı Devleti askerî teşkilâtında daha çok geri hizmetlerde geçici olarak kullanılmış olan ücretli asker.
İlkine katılarak kazanılmasında rol oynadığı savaş
KOSOVA SAVAŞLARI
Türkler’in Balkanlar’da hâkimiyetini sağlayan, ilki 791 (1389), diğeri 852’de (1448) yapılan iki savaş.
Katıldığı savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
Katıldığı savaş
NİĞBOLU SAVAŞI
Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER