CEDÎD İSLÂMBOL - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEDÎD İSLÂMBOL

Müellif:
CEDÎD İSLÂMBOL
Müellif: İBRAHİM ARTUK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cedid-islambol
İBRAHİM ARTUK, "CEDÎD İSLÂMBOL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cedid-islambol (29.05.2024).
Kopyalama metni

Bu sikkeye “sikke-i cedîd-i zer-i İslâmbol” da denilirdi. 1696’da bastırılan cedîd eşrefîlerin para buhranını ortadan kaldıramaması ve İstanbul’da basılan altınlarla diğer sikkelerin de mağşûşiyeti yüzünden, halk arasında muteber ve makbul olan Venedik altınından tam vezinli, ayarı halis olarak 100 adedi 110 dirhem gelmek üzere kesilerek piyasaya sürülmüştür. Kenarı zincirli, dairesinin etrafı rûmî nakışlı, ortası ayna gibi parlak, bir yüzünün ortasında padişahın tuğrası, diğer yüzünde “duribe fî İslâmbol” yazılıdır. 3’er kuruş rayiçle 1696’da basılan altınlardan ayırmak için bunlara “zer-i İslâmbol” adı verilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 192-193.

İsmâil Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, Kostantiniye 1307, s. 273.

Süleyman Sûdî, Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye, İstanbul 1311, s. 69.

Nuri Pere, Osmanlılarda Mâdenî Paralar, İstanbul 1968, s. 191.

, II, 625-626.

, I, 267.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 211 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER