CEDÎD ZENCİRİKLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEDÎD ZENCİRİKLİ

Müellif:
CEDÎD ZENCİRİKLİ
Müellif: İBRAHİM ARTUK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 25.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cedid-zencirikli
İBRAHİM ARTUK, "CEDÎD ZENCİRİKLİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cedid-zencirikli (25.06.2024).
Kopyalama metni

Tebriz Seraskeri Abdullah Paşa’nın müracaatı üzerine Tebriz’de bir darphâne açılmasına izin verilmiş ve burada cedîd zencirikli adıyla sikkeler basılmıştır. Daha sonra bu sikkelerin birer örneği İstanbul’a da gönderilmiştir. 24 ayar halis altından olup her yüz adedi 110 dirhem ağırlığında ve her biri 400 akçeye rayiç olmak üzere kesilen cedîd zencirikli paralar İstanbul altınları ile eşit değerde tutulmuştur. Ancak ziynet özelliği taşımadıkları için ayar doğruluğu bakımından şüpheli görülmeleri üzerine İstanbul Darphânesi’nde birer örnek altın bastırılarak Tebriz seraskeriyle Revan ve Tiflis muhafızlarına gönderilmiş ve bundan böyle buna göre basılması istenmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Çelebizâde Âsım, Târih, İstanbul 1282, s. 306-307, 330-331.

İsmâil Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, Kostantiniye 1307, s. 274.

Hasan Ferîd, Nakd ve İ‘tibâr-ı Mâlî, İstanbul 1330 r./1333, I, 183.

, II, 631-632.

, I, 267.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 211 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER