İBRAHİM ARTUK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM ARTUK

1915-1993
Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ADLÎ ALTIN
II. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerden biri.
ALTILIK
II. Mahmud döneminde tedavüle çıkarılan gümüş para.
BAYBURT KALESİ
Bayburt ilinde şehre hâkim bir tepe üzerinde inşa edilen kale.
BEŞLİK
II. Mahmud zamanında çıkarılan ayarı çok düşük gümüş sikkelere verilen ad.
BUCU
II. Mahmud döneminde (1808-1839) Cezayir’de basılan gümüş sikke.
CEDÎD EŞREFÎ
II. Mustafa adına 1695’te ilk defa tuğralı olarak basılan altın para.
CEDÎD İSLÂMBOL
1716’da İstanbul’da basılan altın para.
CEDÎD ZENCİRİKLİ
III. Ahmed adına 1138’de (1725-26) Tebriz, Tiflis ve Revan darphânelerinde basılan altın para.
CİHÂDİYYE
II. Mahmud devrinde çıkarılan bir sikke.
DÂRÜLHİLÂFE ALTINI
II. Mahmud’un (1808-1839) saltanatının on beş ve on altıncı yıllarında basılan altın sikke.
FELS
İslâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren basılan bakır veya bronz sikke.
FINDIK ALTINI
III. Ahmed zamanında basılan altın para.
GAZİ
II. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerden biri.
MADALYA
Resmî veya gayri resmî çeşitli alanlarda üstün başarı gösterenlere takılan madenî nişan.
NİŞAN
Devlet tarafından üstün hizmet karşılığı verilen, genellikle süslü ve değerli taşlarla bezeli bir çeşit madalyon.
ZER-i MAHBÛB
Osmanlı döneminde kullanılan bir tür altın sikke.
ZOLOTA
Osmanlı döneminde kullanılan bir çeşit gümüş para.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER