ÇELEBİ, Âsaf Hâlet - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÇELEBİ, Âsaf Hâlet ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mûsiki hocası
AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
Mûsiki hocası
RAUF YEKTÂ BEY
Mûsiki nazariyatçısı ve yazarı, bestekâr, neyzen.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergilerden
İSTANBUL
1953-1956 yılları arasında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
AĞAÇ
Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi (Ankara 14 Mart 1936 - İstanbul 29 Ağustos 1936, 17 sayı).
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
BÜYÜK DOĞU
Eylül 1943’ten başlayarak çeşitli aralıklarla Haziran 1978’e kadar yayımlanan fikrî, edebî, siyasî ve dinî muhtevalı dergi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Latin harfleriyle bazı bölümlerini yayımladığı eser
ÂLEM-i İSLÂM
Abdürreşid İbrahim’in 1907-1910 yılları arasında Asya ve Uzakdoğu ülkelerine yaptığı seyahati anlattığı eseri.
Bazı bölümlerini metin ve tercümesiyle yayımladığı eser
DÎVÂN-ı KEBÎR
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) divanı.
Tarih eserinin bazı bölümlerini yayımladığı isim
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Hayatı ve şahsiyeti hakkında kitap yazdığı mutasavvıf
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Divanından seçmeler yayımladığı mutasavvıf-şair
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Rubâîlerinin mensur tercümelerini neşrettiği şair
ÖMER HAYYÂM
İranlı âlim, şair ve filozof.
Tanıdığı isim
AYAŞLI, Münevver
Türk kadın yazarı.
İlmi sohbetlerine katılan isim
CANSEVER, Turgut
Düşünce adamı ve mimar.
Hakkında eser hazırlayan isim
MİYASOĞLU, Mustafa
Şair, roman ve deneme yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER