CEMAL PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CEMAL PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde çeşitli görevler yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Döneminde Bahriye nâzırlığı yaptığı padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Döneminde çeşitli görevler yaptığı padişah
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Darbe girişimine destek verdiği kişi
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Afgan ordusunun modernleştirilmesi için görev teklif eden kişi
EMÂNULLAH HAN
Afganistan hükümdarı (1919-1929).
Faaliyetlerine ilgi duyduğu hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Askerî kadrosu ve liderleri arasında yer aldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
İstanbul'daki harekâtına katıldığı ordu
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
Nâzırı olduğu nezâret
BAHRİYE NEZÂRETİ
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
Mezun olduğu mektep
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
Ermeniler’in çıkardığı olaylar üzerine görevlendirildiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Bâbıâli Baskını sonrasında muhafız olarak görev yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Öldürüldüğü yer
TİFLİS
Gürcistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Naaşının nakledilerek defnedildiği yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER