CENAB ŞAHABEDDİN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CENAB ŞAHABEDDİN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocalık yaptığı fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Kendisine şiir yazma zevki aşılayan şair
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Kendisine şiir yazma zevki aşılayan şair
ŞEYH VASFÎ
Mutasavvıf, şair ve muallim.
Etkilendiği şairlerden
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Etkilendiği şairlerden
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Tarzından etkilenen şairlerden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Şiirlerine nazîre yazdığı şair
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Mensup olduğu edebî çevre
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MAÂRİF
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Seyahat yazılarının yayımlandığı gazete
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Siyasî yazılar yazdığı gazetelerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Siyasî yazılar yazdığı gazetelerden
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Şiirlerini tahlil eden araştırmacı
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Eleştiren yazar
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Tenkit eden yazarlardan
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Tenkit eden yazarlardan
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Dinî konularda tartıştığı âlim
MUSTAFA SABRİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Dinî konularda tartıştığı âlim
İSKİLİPLİ MEHMED ÂTIF EFENDİ
Türk din âlimi ve yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER