CİLASUN, M. Raif - TDV İslâm Ansiklopedisi

CİLASUN, M. Raif

Müellif:
CİLASUN, M. Raif
Müellif: ALİM KAHRAMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cilasun-m-raif
ALİM KAHRAMAN, "CİLASUN, M. Raif", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cilasun-m-raif (22.07.2024).
Kopyalama metni

Ödemiş’te doğdu. Balkan Savaşı’nın ve I. Dünya Savaşı’nın bütün acılarını yaşadı. İzmir’de Mekteb-i Sultânî’de okurken Yunanlılar’ın şehri işgali sırasında yaptıkları vahşete tanık oldu. Öğrenim için kaydolduğu Ödemiş İmam-Hatip Okulu’nun kapatılmasından sonra 1925’te İstanbul’da Robert College’da okumaya başladı. Ancak babasına işinde yardım etmek için buradan ayrıldı. Bir süre özel hocalardan eğitim görerek dinî ilimler ve Arapça’nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rumca öğrendi. Bir cemiyet adamı olarak hizmet veren Cilasun, İzmir’de İl Fakirlerini Koruma Derneği, Halk Eğitim Derneği gibi kuruluşlarda görev aldı. Gençlerin dinî ve millî değerlere bağlı olarak yetişmesi için faaliyetlerde bulundu. 1949 yılında, milletvekili adayı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi saflarında ilkokullara din dersi konulması ve İmam-Hatip okullarının açılması hususunda çaba sarfetti. 1950’de İzmir’de Kur’an Öğrencilerini Koruma Derneği’nin kurulmasına ve Kestanepazarı Camii Kur’an Kursu’nun çalışmalarına destek verdi. 1951’de İstanbul’da İlim Yayma Cemiyeti’nin, 1959’da Sönmez Neşriyat’ın oluşumuna katkıda bulundu. Aynı yıl İlâhiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu’nun tüzüğünü hazırladı. 1960’lı yılların sonlarında başlayan ve edebiyat yoluyla İslâm’ı tebliğ etme amacı güden yayın hareketine katıldı. Bu maksatla yazdığı ilk romanı Oğlum Osman geniş bir okuyucu kesiminin ilgisini çekti, defalarca basıldı ve Yücel Çakmaklı tarafından sinemaya aktarıldı. Aynı içerikteki romanlarından Bir Annenin Feryadı ve Haram Lokma da çok ilgi gördü. 19 Ağustos 1998’de vefat eden Raif Cilasun hakkında ölümünden bir yıl sonra Cemal Sofuoğlu’nun başkanlığında bir panel düzenlenmiş, ayrıca İzmir’de Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı kurularak Raif Cilasun Kur’an Kursu hizmete sokulmuştur (2009). Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Mehmet Zahit Kotku’ya intisap eden Cilasun Hasan Basri Çantay, Said Nursi ve Necip Fazıl Kısakürek gibi zevat ile de yakın dostluklar kurmuştur.

Eserleri. Farklı türlerde yayınları bulunan M. Raif Cilasun’un en önemli eserleri romanlarıdır. Konularını genellikle şahit olduğu olaylardan aldığını belirttiği romanlarında dinî bilgi ve millî kültür eksikliği yüzünden gençlerin yanlış yönelişlerinin getirdiği acı sonuçları ve pişmanlıkları ele almış; sokağa düşen temiz aile kızlarını, avare hayatları içinde bocalayan, ilerici görünme adına yanlış adımlar atan gençleri, âsi gençlerin ortaya çıkmasına yol açan anarşiyi anlatmıştır. Döneminde İslâm’ı merkez alarak hidayet romanları yazan isimlerin önde gelenleri arasında yer almıştır. Romanları şunlardır: Oğlum Osman (İstanbul 1975), Haram Lokma (İstanbul 1979), Bedr Kahramanları (İstanbul 1980), Beklenen Sabah (İstanbul 1980), Kutsal Çile (İstanbul 1983), Teksas’ta İslam’ın Gücü (İstanbul 1984), Dinmeyen Gözyaşları (İstanbul 1986), Onlar Olmasaydı (İstanbul 1986), Bir Annenin Feryadı (İstanbul 1987), Gafiller (İstanbul 1988). Yazarın Rüya Tabirleri adlı eseri de ilgi görmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

Ramazan Yıldırım, Medreseden Üniversiteye: Ali Özek, İstanbul 2012, s. 52-53, 58-59, 143, ayrıca bk. İndeks.

“Cilasun, Raif”, Hece, VI/65-67, Ankara 2002, s. 822.

Cemal A. Kalyoncu, “Efsane Kurs Kestanepazarı”, Aksiyon, sy. 555, İstanbul 2005.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan (gözden geçirilmiş 2. basım) EK-1. cildinde, 262-263 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER