CÜVEYRİYE bint EBÛ SÜFYÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÜVEYRİYE bint EBÛ SÜFYÂN

جويرية بنت أبي سفيان
Müellif:
CÜVEYRİYE bint EBÛ SÜFYÂN
Müellif: RIZA SAVAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 19.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cuveyriye-bint-ebu-sufyan
RIZA SAVAŞ, "CÜVEYRİYE bint EBÛ SÜFYÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cuveyriye-bint-ebu-sufyan (19.09.2021).
Kopyalama metni

Ebû Süfyân’ın Hind bint Utbe’den doğan kızı olup doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Aynı anneden olan diğer kardeşleri Muâviye, Utbe ve Ümmü’l-Hakem’dir. Hz. Peygamber’in hanımı Ümmü Habîbe’nin annesi ise Safiyye bint Ebü’l-Âs’tır. Cüveyriye’nin, annesi Hind ve diğer öz ve üvey kız kardeşleriyle beraber Mekke’nin fethinde (8/630) müslüman olduğu ve İslâm’a giren diğer Mekkeli kadınlarla beraber Hz. Peygamber’e biat ettiği anlaşılmaktadır. Cüveyriye önce Sâlib b. Ebû Hubeyş ile evlendi. Daha sonra Abdurrahman b. Hâris b. Ümeyye el-Asgar ile ikinci evliliğini yaptı. Her iki kocasından da çocuğu olmadığı rivayet edilmektedir. Aralarında annesi Hind’in de bulunduğu bazı kadınlarla beraber Yermük Savaşı’na katıldığı ve büyük kahramanlıklar gösterdiği anlatılmaktadır. Taberî onun bu savaşta düşman üzerine düzenlenen bir hücumda yaralandığını kaydeder.


BİBLİYOGRAFYA

, VIII, 239.

, II, 796.

, s. 104.

, s. 150.

, I, 440.

a.mlf., Fütûḥ (Rıdvân), s. 141.

, III, 401.

İbn Hacer, el-İṣâbe, Kahire 1939, IV, 258.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 146 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER