DÂHİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÂHİS

داحس
bk. ABS (Benî Abs)
Adnânîler’den Gatafân’ın büyük kollarından birini teşkil eden cengâverliğiyle meşhur bir kabile.

bk. FEZÂRE (Benî Fezâre)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.

bk. ZÜBYÂN (Benî Zübyân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER