DAMAD İBRÂHİM PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DAMAD İBRÂHİM PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Veziri ve damadı olduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Kayınvâlidesi
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Haksız yere katlinde rol oynadığı vezîriâzam
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Muhalifi olduğu devlet adamı
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Muhalifi olduğu şahıs
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Fethettiği kale
KANİJE
1600-1690 yılları arasında Osmanlı eyalet merkezi olan ve bugün Nagykanizsa olarak bilinen şehir.
Katıldığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Lübnan’daki isyanını bastırdığı Dürzî beyi
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Kanije muhafızlığına getirdiği devlet adamı
TİRYÂKÎ HASAN PAŞA
Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri.
III. Mehmed’le birlikte fethine katıldığı yer
EĞRİ
1596-1687 yılları arasında Osmanlı eyalet merkezi olan bugün Macaristan’ın Heves iline bağlı şehir.
Başarılı hizmetleri nedeniyle kendisine temlik edilen saray
İBRÂHİM PAŞA SARAYI
İstanbul’da Atmeydanı kenarında XVI. yüzyıl başlarında kurulmuş, şehrin en muhteşem özel saraylarından.
Bir dönem tezkireciliğini yapan şahıs
OKÇUZÂDE MEHMED ŞÂHÎ
Osmanlı münşîi ve devlet adamı.
Bir dönem tezkireciliğini yapan şahıs
HASANBEYZÂDE AHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Niẓâmü’l-ʿulemâʾ ilâ ḫâtemi’l-enbiyâʾ adlı eserini kendisine ithaf eden âlim
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER