DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Din görevlisi, öğretmen ve ilâhiyat alanında araştırmacı yetiştiren, üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumu.
Yazarlarından
AYNİ, Mehmet Ali
Son devir Türk mütefekkir, yazar ve idarecisi.
Yazarlarından
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Yazarlarından
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Yazarlarından
YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya
İstanbul Dârülfünunu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden.
Yazarlarından
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
BURSLAN, Kıvâmüddin
Son devir din âlimlerinden.
Yazarlarından
UGAN, Zakir Kadiri
Tatar asıllı tarihçi, mütercim.
Yazarlarından
HALİL HÂLİD BEY
Son devir ilim ve fikir adamlarından.
Yazarlarından
İNAN, Abdülkadir
Türk dil, folklor, etnografya ve tarih âlimi.
Yazarlarından
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Yazarlarından
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
Yazarlarından
BAYKARA, Abdülbaki
Mevlevî şeyhi, şair.
Yazarlarından
MEHMED İZZET
Türk sosyologu ve fikir adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER