DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazarlarından
AYNİ, Mehmet Ali
Son devir Türk mütefekkir, yazar ve idarecisi.
Yazarlarından
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Yazarlarından
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Yazarlarından
YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya
İstanbul Dârülfünunu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden.
Yazarlarından
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
Yazarlarından
İNAN, Abdülkadir
Türk dil, folklor, etnografya ve tarih âlimi.
Yazarlarından
HALİL HÂLİD BEY
Son devir ilim ve fikir adamlarından.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
BURSLAN, Kıvâmüddin
Son devir din âlimlerinden.
Yazarlarından
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Yazarlarından
UGAN, Zakir Kadiri
Tatar asıllı tarihçi, mütercim.
Eserinden tercüme yapılan müsteşriklerden
NÖLDEKE, Theodor
Alman şarkiyatçısı.
Hakkında yazı yayımlanan isimlerden
İBNÜ’l-HEYSEM
Optiğin gelişmesine yaptığı önemli katkılarla tanınan Ortaçağ’ın en büyük fizikçisi; matematikçi-astronom, filozof.
Hakkında yazı yayımlanan isimlerden
BÂKILLÂNÎ
Ünlü Eş‘arî kelâmcısı ve Mâlikî fakihi.
Hakkında yazı yayımlanan isimlerden
CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hakkında yazı yayımlanan isimlerden
İBN MİSKEVEYH
Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçi.
Hakkında yazı yayımlanan aşırı fırkalar
BÂTINİYYE
Nasların zâhirî mânalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “mâsum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı.
Hakkında yazı yayımlanan itikadî mezhep
KERRÂMİYYE
III. (IX.) yüzyılın sonlarından itibaren Horasan ve Mâverâünnehir’de ortaya çıkan itikadî mezhep.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER