DÂRÜLHİLÂFE ALTINI - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÂRÜLHİLÂFE ALTINI

Müellif:
DÂRÜLHİLÂFE ALTINI
Müellif: İBRAHİM ARTUK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 06.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/darulhilafe-altini
İBRAHİM ARTUK, "DÂRÜLHİLÂFE ALTINI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/darulhilafe-altini (06.12.2023).
Kopyalama metni

Birine “dârü’l-hilâfeti’l-aliyye”, ötekine de “dârü’l-hilâfeti’s-seniyye” denilen bu iki sikkeye halk arasında “surre altını” adı verildiği gibi “Kâbe altını” da denilmekteydi. Ağırlık ve ayar bakımından atîk adlî altınları derecesindedir. Bu altınların tam, yarım ve çeyrekleri vardı.


BİBLİYOGRAFYA

İsmail Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, İstanbul 1307, s. 372-373.

Süleyman Sûdî, Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye, İstanbul 1311, s. 73-74.

Hasan Ferîd, Nakd ve İ‘tibâr-ı Mâlî, İstanbul 1330 r./1333, I, 209.

Nuri Pere, Osmanlılarda Mâdenî Paralar, İstanbul 1968, s. 241, 245.

Cüneyt Ölçer, Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları, İstanbul 1970, s. 27.

, II, 678-679.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 539 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER