DERGÂH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DERGÂH ile İLİŞKİLİ MADDELER

درگاه
Mesul müdürü
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Başyazarı
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Yazarlarından
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Yazarlarından
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Yazarlarından
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Yazarlarından
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
Yazarlarından
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Yazarlarından
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Yazarlarından
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref
Eğitimci, yazar.
Yazarlarından
HİSAR, Abdülhak Şinasi
İstanbul’un ve özellikle Boğaziçi’nin güzelliklerini anlattığı eseriyle tanınan Cumhuriyet devri yazarı.
Yazarlarından
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yazarlarından
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Yazarlarından
ORKUN, Hüseyin Namık
Türk tarihçisi ve fikir adamı.
Şair ve yazarlarından
TECER, Ahmet Kutsi
Cumhuriyet dönemi şairi, tiyatro yazarı ve folklor araştırmacısı.
Şair ve yazarlarından
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
Şair ve yazarlarından
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Yazarlarından
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
Şair ve yazarlarından
SÂMİH RİFAT
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devri şairi, yazar ve dil âlimi.
Yazarlarından
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER