DERVİŞ ALİ, Kudümzen - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERVİŞ ALİ, Kudümzen

Müellif:
DERVİŞ ALİ, Kudümzen
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 25.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ali-kudumzen
NURİ ÖZCAN, "DERVİŞ ALİ, Kudümzen", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ali-kudumzen (25.10.2020).
Kopyalama metni

Filibe’de doğdu. Doğum ve ölüm tarihleriyle ailesi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Mevleviyye tarikatına intisap etti. Edirne Mevlevîhânesi’nde çilesini tamamladıktan sonra hayatını burada geçirdi. Mûsikideki ilk bilgilerini devrin üstatlarından edinerek kendisini yetiştirdi. Adıyla birlikte zikredilen “Kudümzen” lakabından, Edirne Mevlevîhânesi’nin kudümzenleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Mûsikiye olan kabiliyetinin yanı sıra tabii bir ses güzelliğine de sahip olan Derviş Ali’nin hayatının son yılları hakkında da bilgi bulunmamaktadır.

Bestelediği dinî ve din dışı eserlerle XVIII. yüzyılın ilk yarısında üne kavuşan Derviş Ali’nin şöhretinin en parlak zamanı Sultan II. Mustafa devridir (1695-1703). Birtakım ilâhiler de bestelemiş, ancak daha çok din dışı sahadaki eserleriyle tanınmıştır. Ebûishakzâde Esad Efendi onun otuz civarında eser bestelediğini kaydetmektedir. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında bazı eserlerine rastlanmaktaysa da bunlardan hiçbirisinin notası günümüze ulaşmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, İÜ Ktp., TY, nr. 6204, vr. 17a.

Mecmûa, Millet Ktp., Ali Emîrî, Manzum, nr. 650, vr. 47b.

Mecmûa, Süleymaniye Ktp., Kadızâde Burhâneddin, nr. 47, vr. 105b.

Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul 1940, s. 308-309.

a.mlf., “Edirne’de Yetişen Musikişinaslar”, Damla Mecmuası (yeni seri), sy. 9, Edirne 1948, s. 139.

, I, 125, 281-282.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul'da basılan 9. cildinde, 192 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER