EBÛ BEKİR b. ABDULLAH el-AYDERÛS - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ BEKİR b. ABDULLAH el-AYDERÛS

أبو بكر بن عبد الله العيدروس
bk. AYDERÛS
Yemen, Hindistan, Endonezya ve Mısır’da önemli dinî faaliyetlerde bulunan Hadramut asıllı bir aile.

bk. AYDERÛSİYYE
Ebû Bekir b. Abdullah el-Ayderûs’a (ö. 914/1508) nisbet edilen bir tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER