EBÛ FÜKEYHE - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ FÜKEYHE

أبو فكيهة
Müellif:
EBÛ FÜKEYHE
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 21.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-fukeyhe
ALİ YARDIM, "EBÛ FÜKEYHE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-fukeyhe (21.06.2024).
Kopyalama metni

Yemen’in Ezd kabilesine mensup olduğu rivayet edilir. Adını Eflah diye zikredenler de vardır. Mekke’de ilk müslüman olanlardan biri olan Ebû Fükeyhe, Kureyş’in ileri gelenlerinden Safvân b. Ümeyye’nin veya Abdüddâroğulları’nın kölesiydi.

Kur’ân-ı Kerîm’de “müstaz‘afûn” olarak nitelendirilen (en-Nisâ 4/75) ve Kureyşli müşriklerce ağır işkencelere mâruz bırakılan Bilâl-i Habeşî, Ammâr b. Yâsir, Âmir b. Füheyre gibi kimsesiz, ezilmiş müslümanlar grubuna dahildi. İbn Sa‘d’ın kaydettiğine göre bunların Mekke’de yakınları bulunmadığı gibi koruyucuları da yoktu. Efendisi olan Abdüddâroğulları Ebû Fükeyhe’ye elbiselerini giydirir, ayaklarını zincirle bağlar, öğle sıcağında yüzükoyun kızgın kumlara yatırır, sırtına ağır taşlar koyarak dininden dönmesi için işkenceye tâbi tutarlardı. Uzun yıllar bu işkencelere katlanan Ebû Fükeyhe ölmek üzere iken Hz. Ebû Bekir tarafından satın alınarak âzat edildi. Daha sonra Habeşistan’a hicret eden ikinci kafile ile birlikte o da Habeşistan’a gitti. Oradan dönen ilk kafilelerle de Medine’ye hicret etti.

İslâm dininin yayılmasında büyük emeği geçen Ebû Fükeyhe işkenceler yüzünden iyice yıprandığı için çok yaşamadı, hicretin ilk senesinde Bedir Gazvesi’nden önce vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 248; IV, 123.

, III, 666; IV, 156-157.

, V, 517; VI, 248.

, III, 667; IV, 156.

, III, 123.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 126 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER