EBÛ KILÂBE er-REKĀŞÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ KILÂBE er-REKĀŞÎ

أبو قلابة الرقاشي
EBÛ KILÂBE er-REKĀŞÎ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 15.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kilabe-er-rekasi
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "EBÛ KILÂBE er-REKĀŞÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kilabe-er-rekasi (15.06.2024).
Kopyalama metni

190’da (806) Basra’da doğdu. Asıl künyesi Ebû Muhammed olduğu halde Ebû Kılâbe diye tanındı. Babası ve dedesi de muhaddisti. Tahsile çok erken yaşlarda başlayarak Buhârî ve Müslim’in hocalarından olan babası Muhammed b. Abdullah başta olmak üzere Yezîd b. Hârûn, Ravh b. Ubâde, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ebû Âsım en-Nebîl gibi âlimlerden hadis öğrendi. “Basra muhaddisi” olarak bilinen Ebû Kılâbe, sonraları Bağdat’a yerleşerek vefatına kadar burada hadis rivayet etti. Kendisinden İbn Mâce, Ebû Bekir eş-Şâfiî, İbn Cerîr et-Taberî ve İbn Huzeyme gibi muhaddisler rivayette bulundular.

Ebû Dâvûd onun rivayetlerinin araştırıldıktan sonra kullanılabileceğini belirtmekte, Dârekutnî ise sadûk olduğuna işaret etmekle beraber ezberinden hadis rivayet ettiği için çokça yanıldığını söylemektedir. Nitekim onun ezberinden 60.000 hadis rivayet ettiği kaydedilir. İbn Cerîr et-Taberî de hâfızası Ebû Kılâbe’den daha güçlü birini görmediğini söyler. Titizliğiyle tanınan İbn Huzeyme’nin, hocası Ebû Kılâbe hakkındaki değerlendirmelerinden onun muhtemelen hayatının sonlarına doğru hâfıza kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. Kendisiyle ilgili değerlendirmelerin farklı oluşu da bunu göstermektedir.

Çirkin yüzlü bir kimse olan Ebû Kılâbe hayır severliği ve ibadete düşkünlüğü ile tanınmıştır. Sadece İbn Hacer el-Askalânî onun âmâ (darîr) olduğunu da kaydetmektedir.

Ebû Kılâbe 276 yılı Şevval ayında (Şubat 890) vefat etmiş ve Bağdat’ta Bâbü Horasan’a veya Bâbü’s-Selâme dışına defnedilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 369-370.

, X, 425-427.

, XIII, 177-179.

a.mlf., , II, 580.

a.mlf., , II, 663-664.

, VI, 419-421; IX, 277-279.

, II, 170.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 177 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER