EBÛ RÜHM - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ RÜHM

أبو رهم
EBÛ RÜHM
Müellif: MEHMET ALİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-ruhm
MEHMET ALİ SÖNMEZ, "EBÛ RÜHM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-ruhm (18.07.2024).
Kopyalama metni

Hicretten sonra müslüman oldu. Bedir Gazvesi’nde bulunamadı. Uhud, Hayber ve Tebük gazvelerine katıldı. Bey‘atürrıdvân’da da bulundu. Uhud Gazvesi’nde boğazından aldığı, Hz. Peygamber’in tükürüğü ile iyileşen bir ok yarası sebebiyle “boğazından yaralanmış” anlamına gelen “Menhûr” lakabıyla anıldı. Hz. Peygamber onu Umretü’l-kazâ ve Mekke’nin fethi sırasında Medine’de kendi yerine vekil bıraktı.

Mensup olduğu Gıfâr kabilesinin Tebük Gazvesi’ne büyük çapta katılmasını sağlayan Ebû Rühm’ün vefat tarihi bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 349-350.

Buhârî, el-Edebü’l-müfred, Kahire 1388, II, 221-222.

, IV, 244-245.

, I, 350.

İbn Hibbân, Ṣaḥîḥ, Beyrut 1407/1987, IX, 189-190.

, III, 138.

, IX, 349-350.

, IV, 69.

, IV, 493; VI, 117.

, IV, 70-71.

, III, 166; VIII, 190; IX, 198.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 218 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER