EBÛ SELEME el-MAHZÛMÎ

أبو سلمة المخزومي
Müellif:
EBÛ SELEME el-MAHZÛMÎ
Müellif: SALAHATTİN POLAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-seleme-el-mahzumi
SALAHATTİN POLAT, "EBÛ SELEME el-MAHZÛMÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-seleme-el-mahzumi (14.07.2020).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber’in süt kardeşi ve halası Berre bint Abdülmuttalib’in oğludur. Hanımı Ümmü Seleme ile birlikte önce Habeşistan’a, sonra da Akabe biatlarından bir yıl evvel Medine’ye hicret etti. Kureyş kabilesinden Medine’ye ilk hicret eden kişi olan Ebû Seleme’yi Hz. Peygamber Uşeyre Gazvesi’ne çıkarken Medine’de yerine vekil bıraktı. Ebû Seleme Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı ve Uhud Gazvesi’nde yaralandı. Bir ay kadar tedavi gördükten sonra Benî Esed üzerine sevkedilen otuz beş kişilik Katan Seferi’ne (Seriyyetü’l-Katan) kumanda etti. Medine’ye döndüğü zaman Uhud’da aldığı yaranın nüksetmesi sonucu vefat etti, gözlerini Hz. Peygamber kapattı. Ölümünden sonra da hanımı Ümmü Seleme’yi nikâhı altına aldı.

Ebû Seleme’den rivayet edilen iki hadis Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde yer almaktadır (IV, 278).


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 278.

, I, 7, 340-346.

, II, 468.

, III, 239-242; VIII, 87.

, II, 338-339.

, III, 294-296; VI, 152.

, I, 150-153.

, II, 335.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul'da basılan 10. cildinde, 229 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER