EHRİMEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

EHRİMEN

أهرمن
bk. HÜRMÜZ
Zerdüştîlik’te iyilik tanrısı olarak kabul edilen Ahura Mazda’nın İslâm literatüründeki adı.

bk. ZERDÜŞTÎLİK
Zerdüşt’ün tebliğ ettiği, monoteist bir teoloji içeren inanç ve düşünce sistemine sahip ilk dönem Mecûsîliği.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER