el-EMÂLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-EMÂLÎ

bk. GURERÜ’l-FEVÂİD ve DÜRERÜ’l-KALÂİD
Şerîf el-Murtazâ’nın (ö. 436/1044) birçok âyet ve hadisi Mu‘tezilî bakış açısıyla tefsir ettiği kelâmî ve edebî sohbetler mahiyetindeki eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER