el-İKDÜ’l-MANZÛM - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-İKDÜ’l-MANZÛM

العقد المنظوم
bk. ALİ ÇELEBİ, Hısım
Osmanlı âlimi ve biyografi yazarı.

bk. eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER