el-KASÎDETÜ’l-HÂKĀNİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-KASÎDETÜ’l-HÂKĀNİYYE

القصيدة الخاقانيّة
bk. HÂKĀNÎ, Mûsâ b. Ubeydullah
Tecvide dair ilk defa eser yazan âlim, edip ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER