EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ

Müellif:
EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 20.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/emir-bayindir-koprusu
SEMAVİ EYİCE, "EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/emir-bayindir-koprusu (20.05.2024).
Kopyalama metni

Van gölü kıyısında, Tahtısüleyman deresi veya Kaşdere denilen akarsuyun üzerinde yer alan ve kitâbesi bulunmayan köprünün Akkoyunlu Türkmen beylerinden Emîr Bayındır (ö. 886/1481) tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Cevdet Çulpan, köprünün bir yerinde koyuna benzer bir çift hayvan kabartmasının varlığından bahseder. Tamamen kesme taştan 21 m. uzunluğunda ve tek gözlü olarak inşa edilen köprünün doğu tarafı kemerli kısımla düz bir çizgi meydana getirmeyip yana dönüktür. Her iki ucunda merdivenler bulunur; korkuluklar da kademeli biçimde yapılmıştır. Büyük kemer açıklığı 11,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadardır; 1954’te tamir görmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

Abdürrahim Şerif [Beygu], Ahlat Kitabeleri, İstanbul 1932, s. 77-79.

Nermin Tabak, Ahlat Türk Mimarisi, İstanbul 1972, s. 43, rs. 90-92.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 120-121.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 124-125 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER