ENES b. FEDÂLE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ENES b. FEDÂLE

أنس بن فضالة
Müellif:
ENES b. FEDÂLE
Müellif: ALİ OSMAN ATEŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 20.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/enes-b-fedale
ALİ OSMAN ATEŞ, "ENES b. FEDÂLE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/enes-b-fedale (20.04.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Enes’in babası Fedâle de sahâbîdir. Kardeşi Müennis’le birlikte Uhud Gazvesi’ndeki hizmetleri dolayısıyla bilinmektedir. Mekkeliler’in Uhud’a doğru gelmekte olduğu duyulunca Hz. Peygamber Enes’le kardeşini düşman hakkında bilgi toplamakla görevlendirmiş, onlar da Akīk mevkiindeki Kureyşliler’i gözetleyerek durumları, sayıları ve konak yerleri hakkında bilgi getirmişlerdir.

Enes b. Fedâle’nin, Resûl-i Ekrem’e biat eden hanımlardan Aysâ bint Hâris’le evlendiği ve bu evlilikten Muhammed adını verdikleri bir çocuğun dünyaya geldiği, Hz. Peygamber’in onları Benî Zafer’deki evlerinde ziyaret ettiği bilinmektedir. Medine’ye hicret ettikleri sırada henüz iki haftalık olan oğulları Hz. Peygamber’in kucağına verildiğinde onun başını okşayarak dua ettiği, ona kendi adını koymalarını söylediği rivayet edilmiştir.

Enes b. Fedâle Uhud Gazvesi’nde şehid düşmüş, yetim kalan oğlu Resûl-i Ekrem’in huzuruna getirildiğinde satılmamak ve hibe edilmemek kaydıyla Hz. Peygamber ona bir hurmalık bağışlamıştır. Muhammed’in on yaşında iken Vedâ haccında bulunduğu nakledilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 206-207, 336.

, II, 37; VIII, 342.

, I, 16.

, I, 74; III, 345, 529-530.

, VII, 300.

, I, 149; V, 80-81.

, I, 70-71; III, 206-207, 370-371, 468-469; IV, 372.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 234 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER